Menu

Venteliste

Venteliste

I Bagsværd Boldklub har vi mange medlemmer, men desværre kun begrænset plads på anlægget på Bagsværd stadion, som skal fordeles ud på alle årgange. Det er muligt for interesserede spillere, at skrive sig op på ventelisten via linket ude til højre. Det er gratis at stå på ventelisten.

Husk, at hvis du melder dit barn ind, så er det dit barns oplysninger du skal registrere ved indmeldesen!

Når der er plads på et hold, vil træneren invitere til prøvetræning efter “først-til-mølle”-princippet. Når prøveperioden på op til 3 træninger er overstået, og spilleren ønsker at fortsætte, kan spilleren efter aftale med træneren meldes ind i klubben. Det er den ansvarlige på årgangen, som har adgang til medlems- og ventelister, der sørger for at nye medlemmer bliver indmeldt rettidigt. Kontingent opkræves halvårligt og satserne er pr. 01-07-23:

Puslinge (U2-U6): 500 kr. halvårligt

Ungdom (U7-U19): 900 kr./halvårligt

Senior (over 19 år): 1075 kr./halvårligt

Fodbold fitness: 500 kr./halvårligt 

Veteran: 1075 kr./halvårligt

Passive: 250 kr./årligt

Det er muligt at skrive en spiller op på ventelisten fra den dag de bliver født. Vi starter et nyt puslingehold op hver sommer for de 3-årige, så der altid er hold for hver årgang tilgængeligt i klubben.

Vi bruger DBU-systemer til at holde overblik over vores medlemslister. Der skal derfor oprettes en DBU-profil første gang et medlem registrerer sig. Til profilen hører et spillercertifikat, som følger spilleren resten af fodboldtiden. 

Ved spørgsmål vedr. ventelisten, kontakt os på bb@bagsvaerdboldklub.dk.

 

Boldleg

Luk