Menu

Bagsværd BKs værdier

Klubværdier – Bagsværd Boldklub

Klubværdierne er linket til, at Bagsværd Boldklub´s medlemmer i nutiden og fremtiden kan udvikle sig både på det sportslige og sociale plan. Klubværdierne er forudsætninger for en videreudvikling af BB.

Klubværdierne BB:

  • Fodbold for alle
  • Udvikling
  • Samarbejde
  • Kommunikation
  • Engagement


FODBOLD FOR ALLE

Fodbold for alle målgrupper under hensyntagen til mulige rammer.
Der skal være plads til gode såvel som mindre gode spillere.
Fodbold for alle dækker også det sociale aspekt.
Rummelighed er et nøgleord.


UDVIKLING
Sikre at alle i klubben gennemgår udvikling.
Forandring og fornyelse.
Hele mennesker, udvikle medlemmer ikke kun til bedre spillere, men også socialt og i hverdagen.
Øget kompetence i klubben, stille krav til det vi gør og derved få noget at tilbyde.


SAMARBEJDE
Samarbejde på flere niveauer og på tværs i klubben.
Samarbejde internt, eksternt og med nærmiljøet(Teamwork og netværk).
Kommunikere og samarbejde for at skabe sammenhængskraft i klubben.


KOMMUNIKATION
Kommunikation er grundlaget for at vi kan eksistere.
Kommunikation holdene på tværs.
Kommunikation er middel, samarbejde målet.
Skabe rød tråd


ENGAGEMENT
Glæde indgår i engagement.
Engagement gælder på alle niveauer, trænere, ledere, spillere og forældre.
Man skal smitte hinanden med engagement og det skal være med til at skabe sammenhængskraft

Det er BB´s intention og ønske, at klubværdierne er leveregler som alle ledere, trænere og spillere accepterer og følger. Værdierne skal bruges i hverdagen, når vi træner og spiller kamp, samt når vi er sammen både på og udenfor banen. Alle i BB har et ansvar i forhold til at reagere, hvis klubværdierne ikke efterleves.

Luk