Menu

Bestyrelsen

Bestyrelsen om Bagsværd Boldklub

Bagsværd Boldklub er en klub, der værdsætter socialt samvær.

Dette afspejles også i klubbens værdigrundlag som er

 • Fodbold for alle
 • Udvikling
 • Samarbejde
 • Kommunikation
 • Engagement

Kort sagt skal Bagsværd Boldklub favne alle og have tilbud, der rummer udvikling for den enkelte spiller, uanset niveau og potentiale. Vi ønsker at fremstå engagerede og som en klub, der fremmer samarbejde og kommunikation på tværs, og dermed gør det attraktivt at være frivillig træner og leder.
 
Derfor finder vi i klubbens bestyrelse, at den menneskelige opdragelse af fodboldspillere i B/B er af mindst lige så stor betydning som den fodboldtekniske ditto. Medlemmerne skal tidligt gøres opmærksomme på, at fodbold er et holdspil, hvor socialt engagement derfor er en nødvendighed. For at få en klub til at fungere kræves der meget arbejde af den enkelte, både som spiller, træner eller leder. Såvel gode som knapt så gode fodboldspillere skal på lige fod yde og nyde i en fodboldklub som B/B.


Vi mener også, at ungdomsspillerne tidligt skal opdrages til at påtage sig små praktiske opgaver, både for at lette trænerens arbejde, men lige så vel for at vænne sig til at lægge sin arbejdskraft i den fodboldklub, man bruger sin fritid i.

Vi forventer, at såvel spillere som trænere og ledere i Bagsværd Boldklub optræder som værdige repræsentanter for klubben både på 'hjemme- og udebane'. Dette er vigtigt for, at klubben kan opretholde et godt ry i både i forhold til kommune og andre klubber. At være medlem af Bagsværd Boldklub forpligter. Men til tider er der jo alligevel nogen, der træder forkert.

Hvis disse tilfælde finder sted under repræsentation af Bagsværd Boldklub, må det i første omgang være vedkommendes klubtræner, der tager hånd om opgaven. Træneren kan i denne sammenhæng frit kontakte afdelingsformanden eller bestyrelsen, hvis problemet ikke umiddelbart kan løses uden disses indgriben. Hvis der er tale om grove eller gentagne tilfælde af forseelser, kan der blive tale om straf. Bestyrelsen vil i denne forbindelse udmåle straffen eksempelvis i form af karantæne, bortvisning og/eller eksklusion.


I spørgsmål omkring alkohol er det bestyrelsens mening, at tilstedeværelse omkring fodboldspil i Bagsværd Boldklubs regi skal ske i sober tilstand. Dette gælder såvel spillere som trænere/ledere samt forældre. Det ovenstående afspejler nogle af de ting, vi i Bagsværd Boldklubs bestyrelse anser for vigtige for, at klubben kan fungere på en sportslig og menneskelig korrekt vis. Hvis der opstår tvivlstilfælde om det skrevne eller hvis noget er mangelfuldt beskrevet, kan man som træner opsøge sin afdelingsleder eller et medlem af bestyrelsen for på den måde at få hjælp til problemløsning.


Arbejdsbeskrivelse for Bestyrelsen

Her er der en kort beskrivelse af, hvad hvert bestyrelsesmedlem er ansvarlig for:

Formand Anders Poulsen

 • Ansvarlig for klubbens drift – tegningsberettiget
 • Klubbens repræsentant hos SBU og DBU
 • Kontakt til FIG og kommunen
 • Generalforsamling, beretning og indkaldelse
 • Budget
 • Det centrale kriminalregister
 • Trænerkontrakter til kommunen
 • Kommunale tilskud
 • Kontakt til Brugerbestyrelsen
 • Medlem af sponsorudvalget
 • Kantine
 • Forældremøder

Næstformand - Mads Birn

 • Herreseniorformand
 • Restancer HS
 • Trænerkontrakter HS
 • Sportslig ansvarlig HS
 • Herreseniortrænere: Kontrakt, kontakt, møder og ansættelser
 • Holdtilmelding HS
 • Kampflytninger HS

Seniorformand - Patrick Markussen

 • Diverse Seniorhold

Kasserer - Henrik Lohmann 

 • Regnskaber
 • Budget
 • Daglig bogføring
 • Søgning af fonde
 • Bank/giro  
 • Kantine

Menigt medlem - Morten Bøgelund

 

Ungdomsformand - Casper Broustbo

 • Kontakt til FIG og kommunen
 • Ansvarlig for klubbens drift – tegningsberettiget
 • Restancer UA
 • Materialeindkøb
 • Ungdomsudvalg
 • Sponsorer
 • Dommeransvarlig 8-mands
 • Dommeransvarlig 11-mands
 • Det centrale kriminalregister
 • Træneruddannelse
 • Trænerkontrakter til kommunen
 • Kommunale tilskud
 • Brugermøder
 • Medlemskartotek
 • Gaver/præmier
 • Planlægning af træningstider
 • Forældremøder
 • Rejser UA
 • Afslutningsfester UA
 • Sportslig ansvarlig UA
 • Ungdomstrænere: Kontrakt, kontakt, møder og ansættelser
 • Holdtilmelding UA
 • Sociale tiltag UA
 • Tøjvask
 • Holdtilmelding SA
 • Kampflytninger UA 

Sponsorformand - 

 • Sponsorudvalg
 • Søgning af fonde
 • Kontrakter

 

Luk