Menu

Generalforsamling 2024

image
Bagsværd BK
09. marts 2024 kl. 19:02
Se referat fra den nyligt afholdte generalforsamling

Se fuldt referat af generalforsamlingen 25. februar her

   

 

Bagsværd Boldklub Generalforsamling 2024

Referat generalforsamling i Bagsværd Boldklub, søndag d. 25. februar kl. 10 i Sportscaféen på Bagsværd Stadion

 

 1. Valg af dirigent.
  • Brian Brønd valgt

 

 1. Valg af referent.
  • Henrik Lohmann er valgt

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

2023 har på mange måder været et rigtig godt år i vores fodboldklub, takket være frivillige og ansattes store arbejde, forældres opbakning og hjælpsomhed samt medlemmers engagement. Beretningen i år skal derfor indledes med en stor tak til alle som bidrager i Bagsværd Boldklub!

På det helt overordnede plan har 2023 budt på særligt fire store tiltag og aftaler som vi i bestyrelsen har lagt meget energi i; DBU Børneklub, DBU Get Movin’ klub, klubsamarbejde med FC Nordsjælland og ny aftale med tøjleverandør.

At vi er DBU Børneklub betyder, at vi tydeliggør overfor medlemmer, forældre, modstandere og andre, at vi vægter og prioriterer børnefodbolden i Bagsværd Boldklub, ikke kun på banen, men i lige så høj grad udenfor banen. Vi har i den forbindelse udarbejdet en Børnepolitik, som jeg vil opfordre alle til at gå ind på vores hjemmeside og læse.

Med stemplet som Get Movin’ klub fortsætter vi arbejdet med at ligestille og styrke pige- og kvindefodbolden i vores klub. Ikke alene fordi det på generalforsamlingen i 2022 blev bestemt at bestyrelsen skulle sikre ligestilling mellem kønnene, men simpelthen fordi det bør være en helt naturlig udvikling i en moderne fodboldklub. Som Get Movin’ klub har vi valgt ikke bare at styrke pige- og kvindesiden i BB, men også at sætte os for bordenden i dén udvikling på tværs af fodboldklubber i hele Gladsaxe Kommune. Det gør vi fordi vi mener at vi har kompetencerne, størrelsen og dermed også forpligtelsen til at bidrage udover egen klub.

I 2023 underskrev vi en samarbejdsaftale med FC Nordsjælland som nærmest øjeblikkeligt er blevet en stor succes for begge klubber. Eksempelvis får vi meget kvalificeret og hyppig sparring og hjælp på vores eget anlæg til den daglige træning, og vi kan tilbyde spillere træning med spillere fra andre klubber på FC Nordsjællands anlæg. Derudover har mange medlemmer haft glæde af ”Match Day Training” og billetter til superliga kampe med FCN. FCN udtaler fra deres side, at de oplever stort engagement, indlevelse og imødekommenhed fra vores spillere og trænere, og de nyder vores samarbejde.

Vores aftale med CC Sportswear og Joma som tøjleverandør udløb i 2023. I løbet af foråret og sommeren indhentede vi derfor tilbud fra tre leverandører, som hver især gav deres bud på en ny aftale. I sidste ende landede vi på at forny vores aftale med CC, og tegne en ny fire årig aftale. Der lå flere parametre til grund for vores valg, men særligt de økonomiske rammer for både medlemmer og klub, butikkens fysiske placering, og at vi kunne fortsætte med samme tøjmærke gjorde udslaget. I aftalen er der som noget nyt indskrevet afholdelse af klubaftener, som vi glæder os meget til skal afholdes.

I årets løb er antallet af medlemmer steget med knap 100, så vi nu er 1288 medlemmer i Bagsværd Boldklub. Alle disse medlemmer har været med til at tegne klubben i 2023 på både det sportslige og det sociale plan.

Sportsligt kan vi sige, at de fleste af vores medlemmer er børnespillere og alle vores årgange og børnehold er fyldt godt op og mange hold spiller og træner på et fint og relativt højt niveau. Flere af vores ungdomshold spiller på ganske højt niveau, og med fare for at overse nogle vil jeg alligevel nævne nogle af holdene; eksempelvis spiller vores u14 pige i Liga 2, hvilket godt kan betegnes som elitefodbold. Ligeledes deltager vores u14 drenge vinterbold i ligarækken, og klarer sig rigtig flot i dét match. Vores u19 drenge vandt mesterrækken, og spiller nu i Øst rækken – super flot gået! Vores pigesenior har haft en målsætning om at komme til at spille 11-mands fodbold, hvilket de allerede har opnået til opstart af den kommende sæson – det glæder os meget.

Fra vores pigehold har vi haft fem piger med til DBU’s talentsamlinger i 2023, og på nuværende tidspunkt har vi fortsat en af pigerne med på den kommende samling. Det er en super flot præstation, ikke blot af de fem piger, men i lige så høj grad deres trænere og holdkammerater – for fodbold er og bliver en holdsport!

Vores 1. herresenior spiller deres første sæson i Sjællandsserien, og må siges at klare sig rigtig flot med en nuværende placering som nummer 2 i rækken. Så det er med rette, at vores nye træner for holdet sætter ambitionen til at være oprykning til Danmarksserien. 1. holdet var også med til at sætte rammen om en rigtig god oplevelse da de mødte Næstved i en pokalkamp på Bagsværd Stadion. Dét som gjorde oplevelsen unik var den opbakning og det fremmøde jeg oplevede fra medlemmer, tidligere spillere, familier og helt almindelige Bagsværd borgere. Helt fantastisk når vores klub og sporten på den måde kan samle os!

Dygtige fodboldhold bliver kun dygtige med dygtige trænere. I år har vi haft mange trænere på kurser, herunder c1, c2, c3 og b1, og en træner har også fuldført Youth B. Vi kan kun opfordre trænere og andre med en rolle omkring et hold til at tage kurser og på anden måde dygtiggøre sig.

Socialt har 2023 budt på rigtig mange dejlige oplevelser, både på den helt store og den lidt mindre klinge; vi havde 155 spillere med til Easter Open i Holland, og 55 spillere med til Nørhalne Cup senere på året. Fodboldture som giver oplevelser og minder for livet på tværs af hold, aldre og køn. Heldigvis er der endnu større opbakning i år, med 185 tilmeldte til Easter Open og 70 spillere til Nørhalne Cup – vi ønsker alle en rigtig god tur!

I en lidt mindre skala kan vi se, at mange hold virkelig prioriterer det sociale liv udenfor banen, og at mange har fulgt vores opfordringer til at holde fællesspisninger og andre arrangementer her i Sportscaféen. Der er også flere hold som arrangerer overnatninger på en af de lokale skoler, og i det hele taget dyrker fællesskaberne på alle mulige måder. Dét vil vi fra bestyrelsens side blot opfordre til at fortsætte med, og jeg er sikker på at bestyrelsen altid vil være lydhøre overfor idéer som kan styrke det sociale liv i klubben.

En skøn forening af det sportslige og det sociale kommer virkelig til udtryk når vi afholder specifik- og morgentræninger. Her mødes spillere på tværs af hold, aldre og køn til en ekstra træning. Noget som 2023 heldigvis har budt på i store mængder, på initiativ og gennemført af vores børne- og ungdomsudviklingstræner, Noah. I det hele taget har Noah meget stor ære i alt det der er gået godt i 2023. Ikke bare som afholder af morgen- og specifiktræninger, men også som turarrangør, sparringspartner for trænere, supervisor for ungtrænere, coach for spillere, forbindelsesled til FC Nordsjælland, tovholder for Børneklubben, primus motor for Get Movin’ og meget, meget, meget mere. Derfor er det selvfølgelig også med vemod at vi har modtaget Noahs opsigelse, og at Noah stopper i BB 1. april. Samtidig er det også med en vis stolthed at vi har kunne give Noah den erfaring, de oplevelser og det nødvendige springbræt til endnu større udfordringer indenfor fodboldverdenen. På bestyrelsens vegne skal der derfor lyde et stort tak for dit store arbejde og engagement i vores klub gennem 18 år -vi ønsker dig alt det bedste og held og lykke fremover.

Vi ikke bare håber at se dig hernede, vi er ganske sikre på at du ikke kan holde dig væk - og vi glæder os til at se dig på Bagsværd Stadion, også efter 1. april.

Personligt vil jeg også sige tak for samarbejdet igennem de sidste fire år. Det har været en fornøjelse at lære dig at kende, sparre med dig og ikke mindst diskutere alt fra fodboldfilosofi til etik, moral og foreningernes ansvar for at danne og uddanne hele mennesker og ikke bare fodboldspillere, når vi altså ikke lige skulle planlægge træningstider, drøfte indkøb af fodboldmål, slæbe materialer til Stengård Skole eller andet driftarbejde som også har fyldt. Tak for denne gang!

Og når vi er ved personalet; i slutningen af 2023 ansatte vi Jesper som administrativ medarbejder i klubben. Dette af to årsager; dels har medlemsstigningen medført et øget administrativt pres som vi ikke længere kunne pålægge bestyrelsen og især vores kasserer at udføre. Men også fordi Høj i 2023 nåede pensionsalderen, og vi derfor har indgået en aftale om nedsat arbejdstid og lidt færre opgaver. Heldigvis er pensionen vist mere pro forma end egentlig faktuel, og Høj er lige så synlig og afgørende for klubbens virke som altid.

I slutningen af 2023 indså vi, at vores bestræbelser på at finde en holdbar løsning på vores problemer med kunstgræsbanen sammen med leverandøren og forvaltningen ikke ville bære frugt. Vi skrev derfor et brev til Byrådet, som heldigvis blev modtaget med både forståelse og handling. Vi har derfor efterfølgende mødtes med forpersonen og repræsentanter for Fritids- og idrætsudvalget (FIU), som er dem som træffer beslutninger som vedrører os. Her fik vi god lejlighed til at fremlægge vores frustrationer og utilfredshed med både bane, løsningsforsøgene indtil videre og processen i det hele taget. I den efterfølgende politiske proces er det besluttet, at vi inddrages helt tæt i at finde en forhåbentlig hurtig og holdbar løsning. Så i den kommende tid skal vi både teste en bane i Stoholm som er magen til vores, og en række andre kunstgræsbaner i vores område. Banen i Stoholm skal testes for at vi kan vurdere om den er bedre end vores, for i så fald at holde leverandøren til ansvar for eventuelle fejl på vores bane. Andre baner skal testes for at finde alternativer til vores nuværende bane, hvis det viser sig at den ikke kan blive anvendelig. Denne testperiode løber i februar og marts måned, så der kan tages en politisk beslutning i april måned om hvad der skal ske med vores bane. Tidsplanen derfra afhænger af hvilken beslutning der træffes; skal der lægges en ny belægning kan det tage lang tid at finde økonomi og leverandør, mens en justering af det nuværende kan tage længere tid.

Vi håber at mange vil hjælpe os i bestræbelserne på at få testet baner, enten ved at flytte træninger til relevante baner, eller ved at arrangere kommende træningskampe på andre baner end vores egne. Fra bestyrelsen er Mads tovholder på processen med at teste baner.

Vores udfordringer med banen er naturligvis malurt i bægeret og kilde til kæmpe frustration for både spillere, trænere og bestyrelse, og vi håber at vi med ovenstående kan finde en holdbar løsning snart.

Som afslutning vil jeg sige tak for i år til de øvrige medlemmer i bestyrelsen. Tak for mange gode drøftelser og for jeres store engagement i arbejdet for de medlemmer vi repræsenterer – godt gået alle sammen.

På bestyrelsens vegne

Claus

 

 1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  • Regnskab for 2022 godkendt
 1. Behandling af indkomne forslag, herunder kontingentfastsættelse.
  • Nuværende kontingent fastholdes. Nuværende kontingent vedtaget
  • Ekstra kontingent for specifik og morgentræninger. Nedstemt og forslaget bortfalder
 1. Valg af formand og kasserer.
  • Formand: Anders Poulsen stiller op. Valgt
  • Kasserer: Henrik Valgt
 1. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
  • Michael genopstiller ikke
  • Morten genopstiller. Valgt
  • Patrick genopstiller. Valgt
  • Casper Broustbo stiller op. Valgt
  • Mads opstiller Phillip Helm. Valgt
 1. Valg af revisor. Morten Beyer valgt
  • Hvor er bestyrelsens referater? Bestyrelsen vil sikre, at referater bliver tilgængelige på klubbens hjemmeside.
  • Tue: FCN samarbejde. Hvem driver det fremadrettet? På den korte bane vil Mads stå for FCN-samarbejdet.
  • Alex. Få 11-mands hold til at spille på græs. Enighed om at sikre så mange ”græs-kampe” som det er muligt og hensigtsmæssigt.
  • Kris: Status på lys på kunstgræsbane? Vi afventer materialer til at færdiggøre forbedring af lys. Dato pt. ukendt – information vil blive sendt ud når tidsplan er kendt.
  • Kris: Oversigt over kampe og omklædning? Det tilstræbes, at information om kampe og omklædning er opdateret.
  • Mary: Hvornår finder vi en erstatning for Noah? Han bliver her til marts og bestyrelsen vil arbejde på at finde løsning efter 1. april 2024.
 • Diskussion om bolde. Bestyrelsen vil arbejde på en forbedret løsning omkring bolde, så vi sikrer os imod unødvendig økonomisk belastning ved mistede bolde og sørger for at der er tilstrækkelige materialer til rådighed til træninger på anlægget.
 • Diskussion om dommere og bestilling heraf. Det skal sikres, at der bliver bestilt dommere i det nødvendige omfang hos DBU Sjælland – og alternativt skal eget ung-dommer korps aktiveres.
 • Styr på materialer. Drøftelse af muligheder for at forbedre brugen og opbevaring af vores materialer.
 • Træner-engagement. Hvordan kan vi lykkes med det? Vil indgå i bestyrelsens fremadrettede arbejde.

Ad 5

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for de eksisterende kontingenter

Bestyrelsen foreslår oprettelse af et tilkøb til kontingentet for deltagelse i specifik- og målmandstræninger i børne- og ungdomsafdelingen på 50 kr. pr. måned.

                                                                                                    

Ad 6

Formandsposten er på valg. Claus genopstiller ikke

Henrik Lohmann genopstiller som kasserer

 

Ad 7

Der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer:

Morten og Patrick genopstiller.

Michael genopstiller ikke.

Derudover en vakant position

 

21 tilstede, inkl. bestyrelsen

 

 

Luk