Menu

Trænerpolitik

Baggrund

Af hensyn til både medlemmer og trænere, føler bestyrelsen der er behov for nogle få klare retningslinier for, hvorledes man som træner bør optræde i Bagsværd Boldklub. Retningslinierne er målrettet trænere, der har med børn under 15 år at gøre, men bør også efterleves at øvrige trænere.

Retningslinjerne er ment som en orientering til medlemmer og forældre om, hvordan vi i Bagsværd Boldklub forventer os, at en træner optræder, når de tilknyttes B/B og især når træneren har med børn og ungdomsspillere at gøre.

Alle ungdomstrænere skal hvert år i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftale og inden sæsonstart skrive under på at de vil overholde nedenstående trænerpolitik, samtidig med at der skal gives tilladelse til indhentning af oplysninger om domme for krænkelser af mindreårige i Det Centrale Kriminalregister.

Følgende gælder for trænere og ledere i Bagsværd BK:

Man skal altid

 • Optræde som en god rollemodel
 • Være ansvarsbevidst og ansvarlig for egen adfærd
 • Sikre oprydning efter træning og kamp
 • Sikre en god omgangstone og undgå krænkende bemærkninger

Man må gerne

 • Give et klap på skulderen
 • Deltage i et sejrsknus
 • Give en trøstende omfavnelse

Man må aldrig

 • Isolere sig med et eller få børn
 • Berøre børnene på anden måde end med tilknytning til fodboldspillet (instruktion, trøst og jubel)
 • Gå i bad samtidig med børnene, med mindre der er mindst to trænere til stede samtidig
 • Fotografere i omklædningsrummet
 • Invitere enkelte eller få børn hjem til sig selv eller på ture/i biografen/på mad etc.
 • På anden måde indgå i intim omgang med børnene
 • Ryge eller drikke alkohol i direkte forbindelse med træning eller kamp

I forbindelse med ture

 • Ovenstående regler gælder også i forbindelse med ture
 • Der skal være mindst to voksne med på ture
 • Der skal enten være mindst to eller ingen voksne der overnatter i samme lokale som børnene

Hvad gør vi hvis mistanke om overgreb eller lignende opstår?

Alle som har en begrundet mistanke eller hører rygter SKAL kontakte formanden eller ungdomsformanden omgående. Klubbens ledelse skal i samarbejde med den person som nærer mistanken vurdere den videre proces, herunder inddragelse af kommunens eksperter. Hvis man vurderer mistanken helt ubegrundet, skal klubbens ledelse med al magt stoppe eventuel rygtedannelse.

 

Luk