Menu

Årgangsroller

Koordinator
Rollen som koordinator indebærer at være bindeled imellem forældrene, klubben og trænerne på årgangen. Koordinatoren skal i samarbejde med træneren sørge for at holde styr på optag fra venteliste, opdateret medlemsliste, kontingentopkrævning og holdkasse.

Cheftræner
Afvikling af træning og kampe samt udtagelse hertil. Derudover ansvarlig for træningskampe og træningslejr. Ansvarlig for taktisk oplæg, træningsplan og mål. Tilmelder stævner og turneringer.

Trænerassistent
Hjælper med gennemførelse af træning, ansvarlig for materialer og stiller øvelser op. Stedfortræder ved trænerens fravær til træning, stævner og kampe.

Holdleder
Hjælper med rammerne omkring kampe og træning eks. sørge for koordinering af kørsel, vasketøj og frugt til kampe.

Klublivs ambassadør
Står for sociale arrangementer og indgår i Klublivsudvalg, som hjælper klubben med at skabe fællesskab.

Luk