Menu

Nye restriktioner 24.10.20

image
Kristine Larsen
24. oktober 2020 kl. 21:57

Forsamlingsforbuddet er fra mandag d.26. oktober 2020 ændret igen, hvilket har indflydelse på fodbolden i Bagsværd Boldklub. Her er hvad vi ved i skrivende stund. Vi vil bede jer om at læse nedenstående, og vi melder mere ud efterhånden som vi selv modtager mere information.

Træning for U4-U19

Træning for ungdomshold t.o.m. U19 må fortsat gennemføres med op til 50 personer samlet.

De yngste hold, der har fået indendørstider på Stengård skole, må gennemføre træning. Der må max. være 30 personer i hver hal, træneren skal have mundbind på og overflader i hallen sprittes af efterfølgende, herunder målramme og dørhåndtag.

Husk at spritte hænder af før og efter træning samt holde afstand imellem øvelserne.

Træning for seniorer og ældre hold

Bestyrelsen har besluttet, at vi følger DBU’s anbefalinger omkring træning for vores ældste medlemmer, som vi har valgt at definere som seniorer og ældre spillere. 
Det betyder, at også de spillere kan træne i den kommende tid, selvfølgelig under forudsætning af, at DBU’s retningslinjer følges – dem finder I herunder.
Vi vil være ærlige at sige, at vi har tøvet med at lukke op for træning for denne gruppe spillere, og har drøftet det grundigt. Vi har blandt andet drøftet det faktum, at der endnu ikke er en klar udmelding fra Kulturministeriet omkring regeringens retningslinjer, og DBU har derfor ikke kunne lave en ny ”Protokol for fodboldens corona-regler”. Der er altså en risiko for at retningslinjerne ændres igen, og at vi skal komme med en ny udmelding om kort tid. Vi har også talt om, om vi som klub er klar til at overholde de nye retningslinjer, for vi kommer til at lægge en del ansvar over på både trænere, hold og den enkelte spiller, når vi åbner for træning.
Når vi har besluttet at følge DBU, er det naturligvis først og fremmest for at muliggøre, at flest muligt får mulighed for at spille fodbold, også i den kommende tid. Det er også fordi erfaringerne fra tidligere har bevist, at vi godt kan overholde skrappe corona-restriktioner.
Træning for seniorer og ældre, kan derfor gennemføres efter DBU’s retningslinjer. Ansvaret for, at retningslinjerne overholdes er først og fremmest trænerens, men som voksne mennesker, har alle spillere et stort medansvar, som vi beder alle om at leve op til.
Hvis man som træner vurderer at ens hold ikke kan overholde retningslinjerne, bakker vi som bestyrelse op om, at man indstiller træningen de næste 4 uger.
Herunder er DBU’s retningslinjer, med bestyrelsens bemærkninger:
• Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer (inkl. træner)
• Der må ikke skiftes ud i grupperne undervejs i træningen. Bemærkning: Vi anbefaler også at der ikke skiftes ud i grupperne fra træning til træning.
• Forskellige grupper må på intet tidspunkt blande sig med hinanden under træningen
• Hver gruppe skal træne i sin egen ”zone” (en zone kan fx være en tydeligt opmærket 5-mandsbane)
• Anlægget skal derfor inddeles i klart adskilte zoner (min. to meter imellem hver bane)
• Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen. Bemærkning: da der stadig spilles kampe for vores ungdomsspillere, kridter vi ikke zonerne op på banerne. Det er derfor det enkelte hold, som forud for træningen skal inddele sit område i tydeligt afmærkede zoner, eksempelvis med kegler.
• Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Grupperne må ikke have noget med hinanden at gøre. Det skal være fuldt adskilte træninger.
• Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om banerne. Der må derfor ikke være tilskuere rundt om banen, da anlægget så kan opfattes som et stort område med for mange mennesker forsamlet.
Vi håber naturligvis at alle vil være med til at bakke op om ovenstående, så restriktionerne igen kan ophæves om forhåbentlig 4 uger.

Materialer

Holdene skal fortsat tage egne bolde med og har fået udleveret eget sæt toppe, som de skal beholde. Der er kommet nye spillere til, som ikke har egen bold og de skal derfor låne af klubben. Det er kun trænere, der går i kælderen og i skuret efter materialer. Trænerne skal afspritte lånte bolde og materialer fra skuret, både før og efter brug. Klubben vil sørge for at der er mulighed for at spritte af i skuret. Veste skal fortsat til vask i kælderen efter brug. Skulle I mangle toppe, sprit eller andet, kontaktes Henrik Høj.

Kampe

Forældre skal vente udenfor hegnet og må kun samle sig i mindre grupper.

Tilskueradfærd på stadion: Hold god afstand til hinanden, sid ned og brug sprit ofte.

Dette gælder også, når vi er udehold.

Alle kampe for seniorer og ældre hold er aflyst de næste 4 uger.

Omklædningsrum

Alle møder omklædt til træning og omklædningsrummene må ikke benyttes i forbindelse med træning.

Omklædningsrum er lukkede for udehold – husk at informere dem om dette forud for deres besøg hos os.

Vi lægger information på vores hjemmeside og Facebookside.

I forbindelse med kamp, må klubbens spillere benytte omklædningsrummene. HUSK at orientere jer om hvor mange spillere, der må være i omklædningsrummene ad gangen. På døren står der om I må være 4 eller flere personer derinde samtidigt.

Fra d.4. november har vægtløftning omklædning B indtil ca. februar.

 

På vegne af

Bestyrelsen i Bagsværd Boldklub