Menu

Indkaldelse til generalforsamling 2021

image
29. december 2020 kl. 09:09

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §7, som afholdes:

 

                                                    Bagsværd Stadion

                                         søndag d. 28. februar 2021 kl.10

 

 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Forelæggelse af kontingentsatser.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af næstformand og kasserer.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Disse bedes stilet til bb@bagsvaerdboldklub.dk. 
Såfremt det ikke er muligt, at gennemføre forsamlingen fysisk, er årets generalforsamling virtuel. Læs mere her