Menu

Indkaldelse til generalforsamling 2019

image
04. februar 2019 kl. 21:40
Onsdag d.27. februar kl.18.30 2019

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §7, som afholdes:

 

                                                    Bagsværd Stadion

                                   onsdag d. 27. februar 2019 kl.18.30 

 

 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse - regnskab 2018
  5. Forelæggelse af kontingentsatser.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af næstformand og kasserer.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Disse bedes stilet til kristine@bagsvaerdboldklub.dk.

 

Vi håber på at se så mange som muligt.

 

På bestyrelsens vegne,

 

Niels Røddik, Formand