Menu

Generalforsamling 2021

image GF 2021
Claus Møller
07. marts 2021 kl. 16:55
Bagsværd, 6. marts 2021, generalforsamling 2021

Velkommen til Bagsværd Boldklubs generalforsamling, søndag d. 28. februar 2021 kl. 10 – 12

 

Til stede: Caroline Appleyard, Per Edvardsen, Patrick Markussen, Michael Nygaard, Alex Rallis, Kristian Krogh, Jonas Mosbech, Henrik Lohmann, Brian Brønd, Claus Møller

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Brian Brønd som dirigent. Det blev godkendt

2. Valg af referent.

Bestyrelsen foreslog Claus Møller som referent. Det blev godkendt

3. Beretning 2020
Beretning: Bestyrelsens Beretning 2020

Bemærkninger til beretningen: Der er også planlagt en fodboldskole i påsken, som vi håber kan gennemføres under eventuelle restriktioner.

4. Forelæggelse af regnskab for det forgangne år

Regnskab 2020: Regnskab 2020

Budget 2021: Budget 2021

 

Kommentarer:

Fodboldskolen i sommerferien står med et relativt stort overskud, og det ser heldigvis ud til at kunne holde; der er allerede mange tilmeldte


5. Forelæggelse af kontingentsatser

Bestyrelsen foreslår, at Fodbold Fitness kontingentet nedlægges. Bestyrelsen foreslår et studiekontingent med nedsat takst til udeboende studerende under 25 år.

 

Kontingentsatser:

Puslinge (3-5 år): 400 kr. halvårligt

Ungdom (6-19 år): 800 kr./halvårligt

Senior (over 19 år): 975 kr./halvårligt

Veteran: 975 kr./halvårligt

Passive: 250 kr./årligt

Efterskole: 125 kr./halvårligt

Studie: 500 kr./halvårligt (Udeboende studerende under 25)

 

Kommentarer: Det er relevant at kigge på, blandt andet når der tildeles træningstider, om der er en god sammenhæng mellem kontingent og det tilbud man får i klubben.

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen:

Ingen forslag

7. Behandling af indkomne forslag:

Ingen forslag

8. Valg til bestyrelsen

Kasserer, næstformand og menige medlemmer var på valg. Bestyrelsen ser således ud efter valget:

Formand: Claus Møller (valgt for to år i 2020)

Næstformand: Brian Brønd

Kasser: Henrik Lohmann

Menigt medlem: Mads Birn

Menigt medlem: Michael Nygaard

Menigt medlem: Patrick Markussen

Menigt medlem: Per Edvardsen

9.Valg af revisor

Morten Beyer som hjalp os i 2020 accepterer heldigvis genvalg

10. Eventuelt

Det er et stort ønske, at der gives gode muligheder for at benytte omklædningsrummene når vi igen må det, så klublivet kan styrkes yderligere.

Alex ønsker, at trænerne kontakter ham direkte når man ønsker at bruge caféen til arrangementer med sit hold, frem for at det går gennem Henrik Høj – det er en unødvendig ekstra arbejdsgang.

 

Bestyrelsen siger tak for god ro og orden til mødet.