Menu

Generalforsamling 2020

image
06. februar 2020 kl. 10:43
Lørdag d.7. marts kl.10 på Bagsværd stadion

Kære alle i Bagsværd Boldklub,

I inviteres hermed til generalforsamling og brunch lørdag d.7. marts kl.10 i Sportscaféen på Bagsværd stadion.

Vi opfordrer alle til at deltage, så vi kan styrke fællesskabet i klubben og gøre kommunikationsvejen kortere. Kom og hør mere om hvordan det går i klubben samt hvilke tiltag vi arbejder med i 2020.  

Der er både mulighed for oplysning og indflydelse. Vi håber at I har lyst til at bidrage til at klubben fortsat udvikler sig. Vi ønsker at oprette nye udvalg, hvortil det vil kræve nye og flere kræfter. Måske et af udvalgene lige passer til dig og vi sammen kan løfte klubben i flok.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Se regnskab her: 2019
5. Forelæggelse af kontingentsatser.
6. Behandling af forslag til ændring af §7 i klubbens vedtægter:
Der er forslag om ændring fra
"Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest i februar måned" til
"Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest i marts måned".

7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg til bestyrelsen
Formand (Niels Røddik): På valg - modtager genvalg
Næstformand (Ulrik Hoffmeyer): Ikke på valg
Kasserer (Henrik Lohmann): På valg - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem (Henrik Høj): På valg - ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem (Annemette Dalgaard): På valg - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem (Kristine Larsen): På valg - modtager genvalg
9. Valg af Revisor.
10. Oplæg til oprettelse af udvalg:
B&U udvalg
Klublivsudvalg
Sponsorudvalg
Nyt kunstgræsudvalg
Lønstruktursudvalg
11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Disse bedes stilet til kristine@bagsvaerdboldklub.dk.

For at vi kan sikre at forplejning passer til antal fremmødte, bedes du tilmelde dig her:
Generalforsamling

Vi glæder os til at se jer.

 

På vegne af

Bestyrelsen i Bagsværd Boldklub