Menu

Indmeldelser

Indmeldelse i Bagsværd Boldklub

Kontingentsatserne er udspecificeret herunder.
Dertil beregnes 100 kr. i indmeldesesgebyr.

Kontingentsatser

Puslinge 3-5 år: 300 kr. halvårligt

Ungdom (under 19 år): 650 kr/halvårligt

Senior (over 19 år): 850 kr./halvårligt

Motionister (over 19 år): 300 kr/halvårligt

Veteran: 850 kr/halvårligt

Udviklingshæmmede: 300 kr/halvårligt

Passive: 250 kr/årligt

 

Nedenstående kontingentsatser er inkl. 100 kr. i indmeldesesgebyr. 
BEMÆRK AT DER ER VENTELISTER PÅ FLERE AF DE YNGRE ÅRGANGE...
         
INDMELDELSE PIGER    INDMELDELSE DRENGE   INDMELDELSE SENIOR
U16 Piger (01-02-03)
  U19 Drenge (00-01)
   KVINDESENIOR
U14/15 Piger (04-05)
  U17 Drenge (02-03)
  HERRESENIOR 
U12/13 Piger (06-07)
  U16 Drenge (03)
  8-MANDS KVINDESENIOR
U11 Piger (08)
  U15 Drenge (04)
  8-MANDS HERRESENIOR  
U10 Piger (09-10)
  U14 Drenge (05)
  OLD/GIRLS 
U09 Piger (11-12) 
  U13 Drenge (06)
  OLDBOYS/VETERAN  
Puslinge Piger (3-5 år)
  U12 Drenge (07)
  KVINDE/HERRE FITNESS
    U11 Drenge (08)
   HERRESENIOR FUTSAL
    U10 Drenge (09)
 
    U09 Drenge (10)
  Udviklingshæmmet (UDV)
    U08 Drenge (11)
 
 
    U07 Drenge (12)
   
    U06 Drenge (13)
   
    Puslinge Drenge (6-8 år) 
   
    Puslinge Drenge (3-5 år)